آخرین اخبار

با حضور دکتر علیرضا مظفری معاون آموزش و تحصیلات  تکمیلی دانشگاه ارومیه و معاونین آموزشی دانشکده های این دانشگاه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه برگزار شد . 

در ابتدای این جلسه که به میزبانی دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار شد، دکتر اذانچیلر معاون آموزشی این دانشکده گزارش از روند آموزشی دانشکده را بیان کرد. 

در ادامه جلسه هر یک از اعضای این شورا مواردی را در مورد مسائل آموزشی سال تحصیلی جدید دانشکده خود بیان کردند.