آخرین اخبار

مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه برگزار می کندک

کارگاه آموزشی روش های محلول سازی در آزمایشگاه solution preparation methods in laboratory

سرفصل ها:

* محاسبات استکیومتری

* روش های بیان غلظت

* استفاده از محاسبات استکیومتری در محلول سازی

* محلول سازی عملی در آزمایشگاه

مدرس دوره: دکتر سجاد پیرسا

زمان برگزاری:

روزهای سه شنبه و چهارشنبه از تاریخ 21/08/21 لغایت 98/08/22 از ساعت 8 الی 16

(برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 09141453288 و یا شماره 33450111 داخلی 119 خانم رزاقی تماس حاصل نمایید.)