آخرین اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 98 و سالهای قبل که کارمند و شاغل در ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشند  می رساند، پیرو دستورالعمل ثبت نامی ارشد و دکتری مصوب سازمان محترم سنجش آموزش کشور،افراد مذکور موظفند"موافقت بدون قید و شرط" محل خدمت با ادامه تحصیل خود را از امور اداری  کارگزینی محل خدمت اخذ و جهت بایگانی در پرونده به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام تا تاریخ 98/8/20 فایل افراد مذکور (به غیر از پذیرفته شدگان پردیس دانشگاهی) غیر فعال و اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم صادر نخواهد شد.

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه