آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری جلسه هم اندیشی استادان

موضوع: ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد قطع واردات مواد غذایی کشور
زمان: سه شنبه مورخ  ۹۸/۸/۱۴، ساعت ۱۹ لغایت ۲۱ 
مکان : پردیس شهر، سالن طبقه اول پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری 

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه