آخرین اخبار

اطلاعیه حرکت سرویس از دانشگاه ارومیه به سمت راهپیمایی 13 آبان:

بدینوسیله به اطلاع عموم دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می رساند بمناسبت گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، هماهنگی لازم جهت تدارک سرویس ایاب و ذهاب از دانشگاه ارومیه به سمت محل این حرکت انقلابی و استکبارستیز و با هدف حضور دانشگاهیان و همراهی با مردم ارومیه در اجتماع بزرگ راهپیمایی صورت پذیرفته است.

حرکت: روز دوشنبه ساعت ۹ صبح از پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه

ایستگاه های سرویس ها به قرار ذیل خواهد بود،
برادران: دانشکده علوم، کشاورزی و مسجد
خواهران: دانشکده علوم، کشاورزی، مسجد و خوابگاه بنت الهدی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه