آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه برگزار می کند :

دوره رایگان آموزش «وُرد» با رویکرد گزارش کار و پایان نامه نویسی

مختص دانشجویان رشته مهندسی صنایع

با ارائه مدرک معتبر دانشگاهی

رایگان

مدرس دوره: دکتر یلدا کاتبی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

مکان برگزاری :
دانشگاه ارومیه،دانشکده فنی مهندسی،طبقه اول دانشکده،سایت کامپیوتر

زمان: دوشنبه ۲۰و۲۷آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت ۱۰:۳۰الی۱۲:۳۰

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 http://evnd.co/kuVy9

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ۹۵