آخرین اخبار

دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه به عنوان داور برجسته بهترین و معتبرترین مجله آبزی پروری دنیا «Aquaculture » که جزو ژورنال های Q1    الزویر با ضریب تاثیر 3.022 هست انتخاب شد.

دکتر ناصر آق از اندیشمندان برجسته در زمینه پرورش آرتمیا در سطح منطقه است.

دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه