آخرین اخبار

▫️مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی :‌

 استفاده از لیتوگرافی برای ساخت قطعات میکروواپتیک

مدرس دوره :‌دکتر ثباتیان 

زمان:‌دوشنبه 20 آبان از ساعت 10:30 الی 13:30 

مکان برگزاری: سالن سمینار گروه فیزیک