آخرین اخبار

دوره آشنایی با فضای مجازی و

 آسیب های آن و گوشیهای هوشمند

 

مدرس کارگاه:

کارشناس پلیس فتا

 

زمان:          دوشنبه  20  آبان ماه 1398 ساعت 10  الی 12 

مکان:             سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه ارومیه

ورود برای تمامی دانشجویان و همکاران دانشگاهی آزاد است