آخرین اخبار

مجوز موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نژند لغو گردید .

رئیس هیت نظارت بر ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان آذربایجان غربی گفت: پیرو ابلاغیه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نژند لغو گردید 

دکتر حب نقی افزود: همچنین بنا بر اعلام دفتر غیر انتفاعی  وزارت علوم ,  کلیه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان موسسه مذکور به موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آفاق ارومیه انتقال می یابد