آخرین اخبار

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه با همکاری شرکت بیوتکنولوژی آرسام فرازیست برگزار می کند:

کارگاه آموزشی بیو انفورماتیک

مدرس دوره: دکتر مهدی ایمانی (دانشیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی)

زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه ساعت 9 الی 18

مکان: ازمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه