آخرین اخبار

کارگاه آموزشی سواد رسانه ای روز شنبه مورخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ با حضور دکتر رامین جعفرزاده استاد دانشگاه و مدیر مرکز دیجیتال شهرستان خوی در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی خوی دانشگاه ارومیه برگزار شد.