آخرین اخبار

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری طی حکمی دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه را به عنوان «جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری» منصوب کرد. 

این حکم در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی از تاریخ 16 الی 22 آذرماه سالجاری است.

در قسمتی از این حکم از سوی استاندار آذربایجان غربی خطاب به رئیس دانشگاه ارومیه آمده است :

«به منظور صرفه جویی در هزینه ها و اثر بخشی بیشتر، دستگاه های اجرایی استان از برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری به صورت مجزا اجتناب نموده و با هماهنگی جنابعالی به صورت یکپارچه برگزار گردد»