آخرین اخبار

اعضای محترم هیئت علمی ؛

با توجه به آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در تهیه آثار علمی (tik.irandoc.ac.ir/home/rights ) به اطلاع می رساند جهت استفاده  و ثبت نام در سامانه همانندجو (کد شناسه) به ایمیل دانشگاهی در (خصوص میزان مشابهت یابی پایان نامه های دانشجویان) ارسال گردیده است،  که بسیار مورد لزوم دانشجویانی که می خواهند پایان نامه اشان را ثبت کنند هست، در صورت عدم دریافت کد شناسه با آقای ده بزرگی مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه تماس حاصل  فرمائید.

تماس داخلی:

2471

تماس مستقیم:

32779930