آخرین اخبار

از اساتید محترم که در زمینه های زیر جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی، آمادگی دارند خواهشمند است سوابق آموزش آن موضوع را به مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت ارائه نمایند.

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه