آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه  در جلسه مشترک اعضای شورای صنفی دانشجویان با هیئت رئیسه دانشگاه که عصر روز دوشنبه 27 آبان ماه برگزار  شد،  گفت: ما در هیئت رئیسه  معتقد به  شفاف سازی مسائل و اقدامات دانشگاه هستیم و همواره از دیدار با نمایندگان مجامع صنفی و تشکل های دانشگاهی استقبال کرده ایم.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: ما از دیدار مستقیم با دانشجویان و پاسخ گویی به سوالات آنها استقبال می کنیم . به همین جهت به زودی  دیدار عمومی با دانشجویان خواهیم داشت.

دکتر حب نقی بیان کرد: بیشتر مسائل پیش آمده در دانشگاه مربوط به مسائل بودجه است که این روند در همه کشور وجود دارد.

مسائل مربوط به حوزه تغذیه، غذای پنج شنبه ها، سرویس ادبیات، داروخانه، درمانگاه دانشگاه، حضور نماینده دانشجویان در کمتیه های تصمیم گیری طبق قانون، انتخاب واحد، ادغام دانشکده ها، سایت پایان نامه، خوابگاه ها، تعامل واحد های دانشجویان با دانشگاه ها، وضعیت بوفه ها، المیاد ورزشی و استعداد درخشان از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و اعضای هیئت رئیسه هرکدام به مسائل مربوط به حوزه معاونت خود پاسخ دادند.