آخرین اخبار

 دومین نشست تخصصی حامیان دریاچه ارومیه این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی آب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه و با همکاری ارگانهای مختلف برگزار می کند.