آخرین اخبار

باسمه تعالی

نشست صمیمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه

با استاد محترم، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسن قرائتی

زمان: روز سه شنبه مورخ 98/9/12 ساعت 20

مکان:  پژوهشکده ی آرتمیا و آبزی پروری، سالن طبقه دوم

روابط عمومی دانشگاه ارومیه