آخرین اخبار

تشکل جامعه اسلامی دانشجویان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند:
 اردوی بازدید از پارک علم و فناوری + موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 زمان حرکت: ساعت 13 از مقابل مسجد دانشگاه ارومیه
 خواهران: چهارشنبه 13 آذر
 برادران: چهارشنبه 20 آذر

جهت ثبت نام میتوانید به آیدی مراجعه کنید:
@jadurmiaadmin

و یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
09221831102