آخرین اخبار

استاندار آذربایجان غربی در نشست با هیات رئیسه دانشگاه ارومیه گفت: شرایط کشور و تلاشهای رخ داده به منظور دستیابی به توسعه ای فراگیر برای دانشجویان تبیین شود. ارتباط دانشگاه با برنامه ریزی های توسعه ای استان تقویت شود

استاندار آذربایجان غربی دانشگاه ها را ظرفیتی ارزنده برای توسعه فراگیر و پایدار استان دانست و گفت: نیاز داریم تا دانشگاه بیش از پیش در توسعه استان از طریق ارائه راهکارهای علمی و فن آورانه مشارکت نماید

محمدمهدی شهریاری در نشست با هیات رئیسه دانشگاه ارومیه با تحلیل اوضاع کشور و لزوم تبیین دستاوردهای صورت گرفته در محیط دانشگاهی و به نقد کشیدن فعالیت های استان تصریح کرد: نارضایتی های رخ داده به دنبال اصلاح قیمت بنزین اگر چه نقش آفرینی استکبار و برخی کشورهای همسایه در آن نمود داشت اما نباید از یاد برد که دستاوردهای نظام به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

وی ادامه داد: ارکان نظام بر اجرای یک سیاست واحد متفق القول هستند و می طلبد همه مردم و مسئولین در اجرای درست این مسئله همراه و هم کلام باشند.

شهریاری در ادامه بر رفع دغدغه های دانشجویان تاکید کرد و افزود: حمایت از قشر فرهیخته و آینده ساز این کشور وظیفه ای خطیر را متوجه مسئولین دانشگاه می سازد.

در این نشست هیات رئیسه دانشگاه ارومیه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و وضعیت فعلی دانشگاه، درخواست های خود را در خصوص توسعه خدمات دانشگاهی و همچنین مرکز نوآوری این دانشگاه را بیان کردند.