آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی حسابداری با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت بزرگداشت روز حسابدار و با حضور اساتید گروه حسابداری برگزار می کند:

مراسم بزرگداشت روز حسابدار

مکان برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده ی اقتصاد مدیریت و حسابداری

زمان برگزاری : روز دوشنبه ۹۸/٠٩/۱۸ ، ساعت ۱۰ الی ۱۲