آخرین اخبار

بسیج دانشجویی با همکاری انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار میکند :

اولین سمپوزیوم بیوتروریسم و ترورهای بیولوژیکی

برای اولین بار در سطح دانشگاه ارومیه

با سخنرانی دکتر عباس جعفری ؛ استادیار سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

با حضور سایر اساتید دانشگاه ارومیه

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴

مکان : آمفی تاتر دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

 

این سمپوزیوم فقط مخصوص دانشجویان دانشگاه ارومیه میباشد .

جهت ورود به مراسم لطفا کارت دانشجویی همراه داشته باشید.