آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

دوره آشنایی با شیوه های نوین نگارش مقالات علمی بین الملی 

 

 مدرس دوره : دکتر محمدرضا صائب 

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ 

 

 زمان: دوشنبه 25 آذر ۱۳۹۸ 

ساعت : 9 الی 17

 

 همراه با ارائه مدرک معتبر 

 ظرفیت محدود!

 برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر انجمن علمی مهندسی پلیمر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه مراجعه کنید و یا با شماره های زیر تماس بگیرید!

 

هادی اسعدی

09210401207

 طاهر غریب 

09362226380

 

 لینک ایوند جهت ثبت نام 

 https://evnd.co/ZiYpB