آخرین اخبار

با حضور دکتر غلامرضا منصورفر معاون برنامه ، بودجه و مالی دانشگاه ارومیه و پرسنل این حوزه روز سه شنبه 19 آذر همزمان با هفته حسابداری مراسم هفته حسابداری برگزار شد.

دکتر منصور فر در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارمندان حوزه مالی دانشگاه گفت: حوزه مالی دانشگاه در طول سال همواره فعال و همیشه در دوران پیک کاری قرار دارند ولی با این وجود ذره ای از دقت و کیفیت عملکرد این بخش کاسته نمی شود.

معاون برنامه، بودجه و مالی دانشگاه ادامه داد: امیدوارم امسال نیز همانند سالهای اخیر در پایان سال یک گزارش مالی در حد مطلوب  ارائه بدهیم.

در ادامه جلسه مدیران و کارمندان این بخش نظرات و موارد خود را بیان کردند.

دوره های آموزشی عمومی و تحصصی ویژه بخش مالی، شناسه های استخدامی و مرخصی ها از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه نیز با اهدایی لوح تقدیری به تمامی همکارن بخش مالی دانشگاه از زحمات ایشان تقدیر و تشکر شد.