آخرین اخبار

طی مراسمی روز سه شنبه 19  آذر با حضور رئیس ، هیئت رئیسه و برخی از کارمندان دانشگاه «دکتر محمد مناف پور» به عنوان معاون جدید پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه ارومیه معارفه و از زحمات «دکتر ناصر سلطانی» معاون سابق پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه تقدیر و تشکر شد.

رئیس دانشگاه ارومیه در این مراسم گفت: با توجه به نمودار جدید سازمانی دانشگاه و قرار گرفتن دفتر طرحهای عمرانی در ذیل معاونت پشتیبانی و با توجه به استعفای دوست و برادر گرامی جناب آقای دکتر سلطانی و با در نظر گرفتن مراتب تجارب ذی قیمت مدیریتی، تعهد و شایستگی دکتر محمد مناف پور، از امروز ایشان عهده دار مسئولیت   معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی  خواهند بود.

دکتر رحیم حب نقی ادامه داد: دکتر سلطانی از نیروی های جوان و خلاق دانشگاه هستند که از حدود سه سال پیش که  این حوزه را تحویل گرفتند انصافا با تلاش های شبانه روزی خود این معاونت را متحول کرده اند و ما از اینکه دیگر در خدمت ایشان نخواهیم بود ناراحت هستیم.

دکتر حب نقی با اشاره به دکتر مناف پور افزود: ایشان نیز از افراد خوش فکر و با تدبر دانشگاه هستند که طی سالهای فعالیت خود در دفتر طرح ها عمرانی همواره بر احقاق حقوق دانشگاه ممارست داشته و با تلاش دیگر همکاران آن دفتر، طرح های فاخر عمرانی در دانشگاه اجرا کرده اند.

رئیس دانشگاه در پایان خطاب به دکتر مناف پور بیان کرد: ما برای ایشان در این سمت جدید آرزوی توفیق می کنیم و امیدواریم با کمک همکاران خوبی که در حوزه معاونت پشتیبانی وجود دارد همین روند  چه بسا بهتر ادامه پیدا کند .

دکتر محمد مناف پور ، دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی) بوده و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ارومیه است.