آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه دوره پراش XRD را برگزار نمود.

این دوره آموزشی که در سه مرحله متوالی توسط دکتر کاوانلویی در گروه آموزشی مهندسی مواد و متالوژی برپا شد با استقبال ۶۰ نفر از دانشجویان از این گروه و سایر گروه ها همراه بود.

به شرکت کنندگان در این دوره از سوی دانشکده گواهی حضور در کارگاه علمی تعلق گرفت.