آخرین اخبار

جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه آموزشی مهندسی مواد و متالوژی با اساتید این گروه آموزشی برگزار شد.

این جلسه به همّت انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی و با حضور اعضای هیئت علمی این گروه و جمع کثیری از دانشجویان ۱۹ام آذرماه در سالن دانشکده فنی و مهندسی برپا گردید.