آخرین اخبار

انجمن علمی و دانشجویی علوم دامی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می کند
((مراسم معارفه و تجلیل از استاد بازنشسته ی گروه پروفسور پرویز فرهومند ))
همراه با برنامه های متنوع وشاد
زمان برگزاری روز دوشنبه ۹۸/۹/۲۵
ساعت ۱۰/۳۰
محل برگزاری سالن اجتماعات گروه آموزشی علوم دامی
حضور دانشجویان علوم دامی ورودی سال ۹۸ الزامی می باشد