آخرین اخبار

اطلاعیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

زمان: 30 آذرماه 1398 - ساعت : 15:30

مکان: سالن اجتماعات پزوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه