آخرین اخبار

دوره حضوری آموزشی نرم افزار EXCEL مقدماتی در دانشگاه ارومیه ویژه دانشجویان برگزار شد.

این دوره از سوی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه  و با تدریس مهندس بهزاد سلیمانپور، کارشناس آمار و اطلاعات دانشگاه طی دو جلسه برگزار شد و در ۲۱ آذرماه ١٣٩٨ به کار خود پایان داد.