آخرین اخبار

آقایان پروفسور جواد نوری نیا و پروفسور قادر رضازاده اساتید محترم دانشکده فنی مهندسی برق کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته، بر اساس شاخص های استنادی اعلام شده جزء نویسندگان یک درصد برتر جهان شناخته شده اند و توانسته اند بار دیگر برای دانشگاه ارومیه افتخار آفرین باشند.

این ارزیابی بر اساس سوابق پژوهشی محققان با روش شناسی پیشرفته شناسایی از پایگاه استنادی ESI و WOS صورت گرفته است.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه ضمن تبریک به این عزیزان توفیقات علمی بیشتر آنها را آرزومند است.