آخرین اخبار

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه

 با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی  برگزار می کند 

اولین دورهمی صنعت و دانشگاه

موضوع: چالش ها و راهبردهای توسعه بسته بندی صنایع غذایی در راستای صادرات

سخنران علمی:  دکتر هادی الماسی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

زمان : پنج شنبه 5 دی ماه 1398 از ساعت 10 - 12 مکان : جاده کوه سیر-شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی-سالن کنفرانس-طبقه سوم

علاقه مندان جهت ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی واقع در دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند.