آخرین اخبار

قابل توجه اساتید محترم دانشگاه ارومیه:

نظر به نزدیکی زمان پایان کلاس های نیمسال 981(1398/10/11)  و لزوم انجام حضور غیاب سیستمی دانشجویان به منظور اعمال غیبت های کلاسی بیش از حد مجاز در سیستم، خواهشمند است  حداکثر تا تاریخ 1398/10/06 نسبت به ثبت وضعیت حضور یا غیبت دانشجویان درکلیه جلسات برگزار شده از ابتدای ترم تا کنون در سیستم حضور غیاب اینترنتی اقدام فرمایید. لازم به ذکر است اساتید محترم حداکثر تا تاریخ فوق مجاز به اعمال تغییرات در وضعیت حضور غیاب جلسات تاریخ گذشته دانشجویان خواهند بود. و از تاریخ 1398/10/07 فقط جلسات هفته آخر قابل ثبت خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10142  این هفته:56028  این ماه:171602  امسال:1728154