آخرین اخبار

 مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه  با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی  اولین نشست دور همی صنعت و دانشگاه را روز پنج شنبه 5 دی ماه در سالن کنفرانس شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی با حضور اعضای هئیت علمی و دانشجویان دانشگاه ارومیه و همچنین صنعت گران حوزه صنایع غذایی استان برگزار کرد. 

چالش ها و راهبردهای توسعه بسته بندی صنایع غذایی در راستای صادرات و  تکنولوژی‌های نوین در بسته بندی صنایع غذایی از جمله موضوعات این نشست بود که توسط دکتر هادی الماسی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه ارائه شد. 

دکتر زنوزی مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه  نزدیک کردن دیدگاههای صنعتگران و دانشگاهیان ، آشنایی با نیازمندی های صنعت و تکنولوژی‌های نوین و بیان توانمندی های دانشگاه در عرصه صنعت را از جمله اهداف این سلسله نشست ها بیان کرد.