آخرین اخبار

چهارمین جلسه شورای دانشگاه ارومیه در سال 1398 با حضور رئیس دانشگاه و اعضای این شورا در محل ساختمان مرکزی برگزار شد.

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این جلسه گفت: ما در دانشگاه این وظیفه را داریم که بخشی از مشکلات جامعه را برای کمک به کشور حل کنیم و در این مسیر باید عملی و ملموس کار کرد و با شعار دادن راه به جایی نخواهیم برد.

دکتر حب نقی بیان کرد: امروز 9 دی است . روزی که ملت با حضورشان در صحنه دست رد به سینه کسانی زدند که قصد بر هم زدن آرامش و امنیت کشور را داشتند.

 همچنین  دکتر حب نقی ، دکتر میرعلی محمدی سرپرست جدید دانشکده معماری شهرسازی و هنر و دکتر مرندی رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی استان را به عنوان اعضای جدید شورای دانشگاه معرفی کرد.

در ادامه جلسه در مورد تاسیس رشته های جدید در  دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نهایتا با تاسیس رشته مهندسی نقشه برداری در مقطع کارشناسی مشروط به جذب هیئت علمی مورد نیاز و متخصص، رشته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر در مقطع کارشناسی نا پیوسته و رشته امور زراعی و باغی تکنولوژی گیاه پزشکی در مقطع کاردانی  در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب و همچنین با تاسیس  رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی موافقت به عمل آمد.  

در زیر گزارش تصویری این جلسه 140 دقیقه ای را مشاهده کنید.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10205  این هفته:56091  این ماه:171665  امسال:1728217