آخرین اخبار

محوطه دانشگاه ارومیه  درروز های آغازین زمستان سفید پوش شد.

گزارش تصویری دانشگاه ارومیه در یک روز زمستانی را در زیر مشاهده نمایید. 

تاریخ گزارش تصویری: 15 دی ماه 1398

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:10105  این هفته:55991  این ماه:171565  امسال:1728117