آخرین اخبار

اطلاعیه فوری

 

به آگاهی دانشجویان عزیز, اساتید گرامی و کارکنان محترم دانشگاه ارومیه  می رساند که با توجه به بارش برف و یخبندان صبحگاهی در جاده نازلو، فردا سه شنبه ۲۴ دی ماه:

- امتحانات نوبت صبح پردیس نازلو و دانشکده معماری،شهرسازی و هنر با یک ساعت تاخیر و امتحانات بعد از ظهر با نیم ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

 - وقت اداری برای کارکنان پردیس نازلو و دانشکده هنر نیز با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

- سرویس های دانشجویی و کارمندی نیز با یک ساعت تاخیر به نازلو حرکت خواهند کرد.

 

روابط عمومی دانشگاه ارومیه