آخرین اخبار

رؤسا و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان حفاظت محیط زیست استان، مدیریت امور شیلات و آبزیان استان و مرکز تحقیقات آرتمیا (وابسته به مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی ایران) 17 دی ماه ، از پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه بازدید کرده و از نزدیک با بخش های تحقیقاتی و پروژهای ملی و بین المللی این پژوهشکده آشنا شدند.

پس از بازدید از آزمایشگاهها و امکانات تحقیقاتی پژوهشکده، نشست صمیمانه ای برای توسعه همکاریها در سالن شورای پژوهشکده برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر ناصر آق، رییس پژوهشکده، اهم فعالیت ها و تاریخچه پژوهشکده را بیان و توانایی های بالقوه و بالفعل پژوهشکده را تشریح و تمامی ظرفیت های علمی و پژوهشی پژوهشکده جهت رفع نیازهای تخصصی مربوطه در استان و کل کشور را بیان کرد.

دکتر ناصر آق گفت: پژوهشکده و اعضای هیات علمی آن بازوی علمی دستگاه های اجرایی مرتبط استان هستند و هر چه توان دارند برای تبدیل استان به یکی از قطبهای مهم کشور در بخشهای مختلف شیلات و آبزی پروری بکار خواهند گرفت.

همچنین مهندس جلیلی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن اشاره به امکانات و توانایی های علمی و پژوهشی بی نظیر پژوهشکده، گفت: پژوهشکده در جهت رفع نیاز های استان و افزایش بهره وری و رفع وابستگی به خارج از کشور خصوصا در بخش آرتمیا، شاه میگو و قزل آلا به سازمان جهاد کشاورزی یاری رساند.

مهندس نظری رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز با اعلام خرسندی از توانایی های پژوهشکده بر کمک های پژوهشکده جهت رفع معضلات زیست محیطی استان موکداً تاکید نمودند و خواهان تشکیل کارگروه مشترک جهاد، محیط زیست و پژوهشکده برای بررسی نیازها و اولویتهای تحقیقاتی مرتبط با توانمندیهای پژوهشکده شدند.

در ادامه جلسه دکتر نکویی فرد، رییس مرکز تحقیقات آرتمیا، و مهندس قریشی مدیر شیلات و آبزیان استان نیز بر گسترش همکاری های تحقیقاتی فیمابین اشاره نمودند و لزوم بهره وری حداکثری از پتانسیل های استان را خواستار شدند.

مقرر شد از بهمن ماه 98 جلسات ماهانه برای تبادل نظر و برنامه ریزی برای فعالیتهای مشترک تشکیل شود.