آخرین اخبار

 اطلاعیه فوری تاخیر در شروع کار دانشگاه ارومیه

 

به آگاهی دانشجویان عزیز, اساتید گرامی و کارکنان محترم دانشگاه ارومیه  می رساند که با توجه به بارش برف و یخبندان صبحگاهی در جاده نازلو، فردا یکشنبه ۲۹ دی ماه:

- امتحانات نوبت صبح پردیس نازلو و دانشکده معماری،شهرسازی و هنر با یک ساعت تاخیر و امتحانات بعد از ظهر با نیم ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

 - وقت اداری برای کارکنان پردیس نازلو و دانشکده هنر نیز با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

- سرویس های دانشجویی و کارمندی نیز با یک ساعت تاخیر به نازلو حرکت خواهند کرد.

- هرگونه تصمیم جدید بسته به شرایط، فردا صبح درهمین کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

 

روابط عمومی دانشگاه ارومیه