آخرین اخبار

به حول و قوه الهی و با استعانت از توجهات حضرت ولی عصر(عج) معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه را با شرایط ذیل برگزار می کند.
شرایط ثبت نام اعضای هیأت علمی
 تاریخ برگزاری اردو روز دوشنبه مورخه 98/11/28 لغایت 2 /98/12 به مدت 4 شب می باشد.
 هزینه ی ثبت نام به ازای هر نفر مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان و حداکثر 4 نفر از بستگان درجه یک (پدر – مادر – همسر و فرزندان)
 هزینه ایاب و ذهاب و انتخاب وسیله نقلیه به عهده متقاضیان می باشد
 به منظور رفاه حال همکاران محترم که مایل به استفاده از قطار ارومیه – مشهد و بالعکس می باشند برنامه ریزی این سفر با سرویس روز یکشنبه 98/11/27(مسیر رفت) و روز جمعه 98/12/2(مسیر برگشت) هماهنگ شده است.
 پذیرش در هتل ساعت 14 مورخه 98/11/28 و تحویل اتاق ساعت 12 مورخه 98/12/2 خواهد بود.
 با توجه به مذاکرات صورت گرفته و عقد قرار داد رسمی با هتل محل اسکان ، بعد از ثبت نام و اخذ وجه این مبلغ عودت داده نخواهد شد.
 مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/11/2
 محل ثبت نام معاونت فرهنگی و اجتماعی ، سرکار خانم سلطانیان – داخلی 2514
 به هنگام ثبت نام همراه داشتن شناسنامه متقاضیان و همراهان الزامی است.
 اولویت ثبت نام با همکاران جوان و جدید الستخدام می باشد.

شرایط ثبت نام کارکنان غیر هیأت علمی
 ثبت نام ویژه کلیه کارکنان غیر هیأت علمی به استثناء همکارانی که سال گذشته در اردوی مشهد مقدس حضور داشتند.
 تاریخ برگزاری از روز جمعه 98/12/9 الی روز جهارشنبه 98/12/14/ می باشد
 هزینه ثبت نام به ازای هر نفر مبلغ سیصد هزارتومان و حداکثر 4 نفر از بستگان درجه یک (پدر – مادر – همسر و فرزندان)
 هزینه ایاب و ذهاب ، اسکان و تغذیه در مشهد بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد
 وسیله ایاب و ذهاب قطار مسافربری چهارتخته از ارومیه به مشهد و بالعکس بوده و تغذیه در مسیر رفت و برگشت بر عهده متقاضیان می باشد.
 مهلت ثبت نام پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/11/1
 قرعه کشی روزچهارشنبه مورخه 98/11/2 با حضور نمایندگان شورای صنفی کارکنان و روابط عمومی انجام خواهد شد.
 پس از اعلام نتایج قرعه کشی و انجام مراحل ثبت نام و با توجه به عقد قراداد رسمی با هتل محل اسکان، وجه دریافتی عودت داده نخواهد شد.
 محل ثبت نام : معاونت فرهنگی اجتماعی جناب آقای احمدنژاد – داخلی 2720

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه