آخرین اخبار

در روز دوم بهمن سال 1357، جرقه پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ارومیه زده شد و انقلابی رخ داد كه معادلات سیاسی دنیا را برهم زد كه در طول قرن بی سابقه بود.
ملت ایران با اتكا به خداوند متعال و با رهبری های حضرت امام راحل در انقلاب مقابل رژیم ستمشاهی و در جنگ تحمیلی مقابل رژیم بعث و پشتیبانان آن پیروز شد و ابهت 2 ابرقدرت دنیا را شكست.

 مسجد اعظم ارومیه محلی است که در آن روزگار مبارزان انقلابی را در خود جای داده بود در دوم بهمن 57 مورد هدف گلوله های ماموران رژیم طاغوت قرار گرفت و بسیاری از مبارزان به شهادت رسیدند اما قیام مسلحانه مردم از همین مسجد شروع شد و سربازان طاغوت به رگبار بسته شدند.

مردم آذربایجان نقشی اساسی را در انقلاب اسلامی داشته اند و 2 بهمن روز حماسه این مردم غیور و انقلابی است.

 در این روز، مردم انقلابی آذربایجان با خروش بی نظیر خود این روز را در تاریخ ثبت كردند.