آخرین اخبار

در هشتمين جلسه هيات نظارت استانی که با حضور اعضای حقيقی و حقوقی و رياست دانشگاه اروميه با دعوت دکتر مرندی رﺋﻴﺲ گروه نظارت و ارزيابی دانشگاهها و ﻣﺆسسات آموزش عالی استان در دفتر رياست دانشگاه تشکیل گرديد، پیشنهاد شد: سامانه ­ای جهت بررسی انتقادات از عملکرد دانشگاه ها و ﻣﺆسسات آموزش عالی توسط هيات نظارت برای تسهيل در پيگیری مطالبات ايجاد گرديده و در اختيار دانشجويان قرار داده شود.

در اين جلسه درباره بايدها و نبايدهای نظارت و ارزيابی دانشگاهها و ﻣﺆسسات آموزش عالی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هرکدام از اعضای جلسه ديدگاهها و نظرات خود را ابراز نمودند.

دکتر حب نقی رﺋﻴﺲ دانشگاه اروميه در این جلسه با تاکيد بر توانمندی دانشگاه ها خواستار هم افزايی و تعامل دانشگاه ها در جهت ارتقاﺀ کيفيت آموزشی شده و گفت: افزايش کيفيت استانداردهای آموزشی در مراکز آموزش عالی استان می­توان ميزان خروج افراد مستعد و نخبه از کشور را کاهش داد.

دکتر مظفری معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به اينکه دانشجويان ساير مراکز آموزش عالی استان از لحاظ صدور مدرک تحصيلی هيچ تمايزی با يکديگر و نيز با دانشگاه اروميه ندارند خواستار استفاده از شيوه نامه دانشگاه اروميه برای ساير ﻣﺆسسات آموزش عالی غير دولتی و غير انتفاعی استان شد.

در اين جلسه ديدگاههای اعضای جلسه پيرامون انتقادات، اختيارات و امکانات هيات نظارت استانی در عملکرد شان و نيز ساير موارد از قبيل زيرساختهای دانشگاهها و ارتقای کيفيت آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:689  این هفته:39630  این ماه:156407  امسال:1700211