آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام  می رساند در سامانه پورتال دانشجوئی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) جهت ثبت نام وام ترم دوم سال تحصیلی 98-99  از تاریخ 98/11/15 لغایت 98/11/27  امکان پذیر می باشد.فرم های وام در سایت دانشگاه ارومیه ( معاونت دانشجوئی- اداره بورس وام-فرمها) موجود می باشد.دانشجویان که اولین بار درخواست وام می نمایند، می بایستی از طریق پورتال دانشجوئی تشکیل پرونده نمایند ، سپس مدارک  را به اداره رفاه تحویل دهند.

مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه:

1-تکمیل فرم وام و ارائه به اداره رفاه  (معاونت دانشجوئی )

2- افتتاح شماره حساب در بانک تجارت  واقع در خیابان حسنی به نام دانشجو( کد بانک تجارت 12760)

3-فرم تعهد محضری(برای دریافت وام الزامی است)

4- کپی کارت ملی، کارت دانشجوئی و برای دانشجویان  متاهل کپی شناسنامه زوجین

5- برای وام ضروری(فاکتور خرید ) و ازدواج (شناسنامه زوجین)و ودیعه مسکن (اجاره نامه) مدارک الزامی است.

تذکر: طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ، افرادی که از طریق پورتال دانشجوئی نسبت به ثبت وام اقدام ننمایند. وام پرداخت نخواهد شد.

تذکر: دانشجویان وام بگیر متقاضی وام تغذیه می توانند از طریق سامانه (پورتال دانشجوئی ) ثبت نام نمایند.

تذکر مهم:  تکمیل فرم وام ویژه (دکتری  تخصصی روزانه ) دانشجویان دکتری شش ماهه دوم در اردیبهشت 99 ثبت نام خواهد شد.

                                                                                                                                                      معاونت دانشجویی-اداره رفاه  دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2498  این هفته:35407  این ماه:157645  امسال:1692364