آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برای اولین بار در سطح دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

جلسه توجیهی آنلاین چگونه انتخاب واحد کنیم؟

رایگان

ویژه دانشجویان جدیدالورود

زمان:سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۱

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید:

 bit.ly/2U80F68

توضیح چارت درسی
توضیح نحوه انتخاب واحد اینترنتی در سایت سما
پیش نیاز
هم نیاز
ارائه برنامه پیشنهادی به دانشجویان

پاسخ گوی سوالات و ابهامات شما عزیزان هستیم