آخرین اخبار

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند:

مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی، مهمانی خدا

   زمان ثبت نام: ١۵ تا ٣٠ بهمن ماه

 زمان برگزاری: ١٨، ١٩ و ٢٠ اسفند ماه

   محل اسکان خواهران: مسجد دانشگاه ارومیه

 محل اسکان برادران: مسجد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

   هزینه‌ی ثبت نام: ٣۵ هزار تومان

   ثبت نام آنلاین

 (https://survey.porsline.ir/s/HKgD1pN

 پرداخت آنلاین هزینه و نهایی کردن ثبت نام 

  (https://zarinp.al/287128)

جهت ثبت نام حضوری می‌توانید به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واقع در ساختمان ستاد مرکزی مراجعه نمایید.