آخرین اخبار

اطلاعیه شماره2 معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص انتخاب واحد نیمسال982

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال982 به صورت اينترنتي از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/11/19 آغاز خواهد شد.  طبق اعلام نیاز گروه های آموزشی کلیه دروس تخصصی و عمومی به تعداد کافی در نیمسال982 ارائه شده است لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود برای ارتقاء سرعت و کیفیت پاسخگویی سیستم انتخاب واحد موارد زیر را رعایت نمایند:

1-   برای ورود به سیستم جهت انتخاب واحد عجله ننمایند و از مراجعات مکرر در ساعات اولیه انتخاب واحد اجتناب کرده و در صورت کندی سرعت و زمان پاسخگویی به دلیل حجم بالای درخواست ها و ترافیک شبکه، در ساعات و روزهای بعد طبق برنامه اعلامی جهت انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

2-  از دانشجویان محترم تقاضا می شود قبل از اقدام به انتخاب واحد ابتدا با استفاده از دروس ارائه شده، برنامه کلاسی و انتخاب واحد خود را با رعایت پیش نیاز، هم نیاز، تداخل کلاسی و تداخل امتحانی؛ تنظیم کرده و سپس نسبت به درج انتخاب واحد در سیستم اقدام نمایند.

3- در صورت عدم مشاهده دروس یا وجود مشکل در ورود به سیستم و یا فرایند انتخاب واحد، مساله را با کارشناسان آموزش دانشکده مطرح نمایند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه