آخرین اخبار

اطلاعیه فوری شروع با تاخیر فعالیت های دانشگاهی در روز چهارشنبه 23 بهمن

 به آگاهی دانشجویان عزیز, اساتید گرامی و کارکنان محترم دانشگاه ارومیه  می رساند که با توجه به سرمای شدید و یخبندان صبحگاهی در جاده نازلو، فردا چهارشنبه ۲۳ بهمن: 

 -فعالیت های اداری و آموزشی  پردیس نازلو و دانشکده معماری، شهرسازی و هنر با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

- سرویس های دانشجویی و کارمندی نیز با یک ساعت تاخیر به نازلو حرکت خواهند کرد.

 

روابط عمومی دانشگاه ارومیه