آخرین اخبار

اطلاعیه گواهی شرکت در کارگاه های کارآفرینی برای ثبت پروپوزال پایان نامه 

با توجه به   مصوبات   هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر الزام ارائه گواهی شرکت در کارگاههای کارآفرینی برای ثبت پروپوزال پایان نامه و رساله های دانشجویی از ابتدای نیمسال دوم 99-98 و با عنایت به درخواست تعدادی از دانشجویان در به تعویق افتادن زمان اجرای مصوبه مذکور، مقرر گردید تا شروع نیمسال دوم 1400-1399 امکان ثبت پروپوزال برای این دسته از دانشجویان امکان پذیر گردد. 

با این حال ارائه گواهی شرکت در این کارگاهها قبل از دفاع پایان نامه یا رساله لازم است صورت گیرد. بدیهی است پس از شروع نیمسال اول 1400-1399 اجرای این مصوبه برای تمامی دانشجویان الزامی خواهد بود.

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه