آخرین اخبار

 اطلاعیه مهم اقدامات دانشگاه اروميه به منظور  پيشگيري از شيوع بيماريهاي ويروسي:

 ١- استخر پرديس نازلو و كليه سالنهاي ورزشي دانشگاه تا اطلاع ثانوي تعطيل مي گردد.

٢- كليه آبدارخانه هاي دانشگاه تعطيل مي شود.

٣- حضور و غياب كارمندان از انگشتي به كارتي تبديل مي شود.

٤- رستورانهاي دانشگاه امروز يك شنبه براي ناهار غذاي گرم و براي شام جيره خشك توزيع خواهند كرد. از فردا رستورانهاي دانشگاه تا اطلاع ثانوي تعطيل خواهد شد. غذاهاي رزرو شده  و نخورده مشمول جريمه نخواهد شد.

٥- در مورد نحوه جبران كلاسهاي تعطيل شده معاونت محترم  آموزشي تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد كرد.

٦- سرويسهاي رفت و برگشت دانشگاه به حالت ايام  بين ترم باز خواهد گشت.

٧- اردوهاي زيارتي ، علمي و تفريحي تا اطلاع ثانوي لغو مي گردد.

٨-  با توجه به  برنامه ضد عفوني نمودن خوابگاهها و كلاسهاي درس از دانشجويان تقاضا مي گردد در ايام تعطيلي در خوابگاه حضور نداشته باشند.

 

لازم به ذکر است آخرين اطلاعيه ملاك عمل بوده و هرگونه تصمیم گیری جدید از طریق سایت دانشگاه ارومیه و یا کانال "صدای دانشگاه" به آگاهی دانشجویان عزیز و همکاران گرامی خواهد رسید. 

روابط عمومي دانشگاه اروميه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7387  این هفته:52582  این ماه:167315  امسال:1719873