آخرین اخبار

با حکم دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه و در راستای اجرای چارت جدید سازمانی معاونت پژوهش و فناوری و به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، دکتر هادی الماسی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع دانشگاه ارومیه  به عنوان «رییس اداره ارتباط با صنعت و جامعه» منصوب شد.

در قسمتی از این حکم خطاب به دکتر الماسی آمده سات:

«از شما انتظار می­رود با هماهنگی کامل و تحت برنامه­ریزی مدیریت فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه و نصب­العین قرار دادن اهداف و راهبردهای معاونت پژوهش و فناوری، در راستای تحقق رسالت دانشگاه موارد ذیل را سرلوحه برنامه­ها و اقدامات خود قرار دهید:

1- همفکری و همکاری کامل با مدیریت مربوطه و تدوین راهکارهای مناسب برای تقویت ارتباطات دانشگاه و  نهادهای حاکمیتی، تجاری و اجرایی جامعه؛

2- افزایش میزان مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در پروژه­های تحقیقاتی ارتباط با جامعه؛

3- تلاش برای ارتقاء سطح کمّـی و کیفی پروژه­های درحال اجرا؛

4- تلاش برای ساختارمند‌سازی پایش و کنترل پروژه­های در حال اجرا؛

5-تقویت ارتباط با صنایع و شرکت­های بزرگ و مهم استانی و کشوری؛

6- تلاش برای افزایش تعداد بازدیدهای تخصصی اعضای هیئت علمی از صنایع؛

7- اجرایی کردن طرح تحول ارتباط دانشگاه و جامعه و صنعت؛

8- سایر امور محوله در معاونت پژوهش و فناوری.»

 لازم به ذکر است طبق چارت جدید سازمانی دانشگاه ارومیه واحد «مدیریت فناوری کارآفرینی و ارتباط با جامعه» با ترکیب دو مدیریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و مدیریت فناوری در ذیل معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه  تشکیل شده است که این مدیریت دارای سه اداره با عنوان های، اداره توسعه وتجاری سازی فناوری، اداره ارتباط با صنعت و جامعه و اداره کارآفرینی است.

مدیریت این واحد بر عهده دکتر سید جعفر زنوزی و رئیس اداره توسعه وتجاری سازی فناوری نیز بر عهده دکتر سجاد گلشن نواز است.

دکتر هادی الماسی رییس جدید اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7515  این هفته:52710  این ماه:167443  امسال:1720001